Kirkeforskning

Om forskningsenheden:

Kirkeforskningsenheden samler forskere på tværs af praktisk teologi, systematisk teologi inklusiv missions- og økumenisk teologi og kirkehistorie, som arbejder med samtidskristendom, således som den kommer til udtryk i konkrete fællesskaber og praksisformer.

Ved hjælp af empiriske metoder hentet både fra samfundsvidenskaberne og humanistiske fag, såvel som klassiske tekststudier, udforsker de tilknyttede forskere nutidig kristendom sådan som den udfoldes individuelt, i kirker og andre religiøse fællesskaber, samt relationer til andre dele af samfund og offentlighed samt til bredere samfundsudvikling.

Samarbejdet foregår primært ved månedlige forskningsseminarer og enkelte udadrettede aktiviteter.

Enhedskoordinator